Seminari Alessandro Tittarelli

  1. Eventi
  2. Seminari Alessandro Tittarelli

Viste Navigazione

Evento Viste Navigazione

Oggi

National Aikido Koshukai (Italy 6 October)

Modena Via Isacco Newton, 150, Modena, Italia

AIKIDO KOSHUKAI DENTO IWAMA RYU Sabato, 6 Ottobre 2018 Organizzazione Aikido No Musubi Modena Maestro Alessandro Tittarelli Shihan 8° DAN Aikido Dento iwama Ryu (Rappresentante Nazionale Iwama Shin Shin Aiki Shuren Kai Referente Nazionale CSEN per il Settore Aikido Dento Iwama Ryu) Indirizzo Dojo Polisportiva Alfeo Corassori Via Isacco Newton, 150, 41126 Modena MO (per